TOPN: Baby Doe Amendment

Baby Doe Amendment

Pub. L. 98-457, title I, part B (Sec. 121 et seq.), Oct. 9, 1984, 98 Stat. 1752

Pub. L. 98-457
Pub. L. 98-457 , title I, part B (Sec. 121 et seq.)
this act referes to only a portion of the Public Law; the tables below are for the entire Public Law
Classification
Pub. L. SectionStatusUnited States Code
  TitleSectionAuthorizes
320Elim.4210421
45 CFR
310Elim.4210409
45 CFR
3094210409
45 CFR
309Elim.4210421
45 CFR
3084210408
45 CFR
308Elim.4210407
45 CFR
3074210407
45 CFR
307Elim.4210406
45 CFR
3064210406
45 CFR
306Elim.4210405
45 CFR
3054210405
45 CFR
3104210410
45 CFR
311Elim.4210410
45 CFR
318, 319Elim.42
10418, 10419
§ 10418
45 CFR
317Rep.4210417
45 CFR
316Elim.4210416
45 CFR
315Rep.4210415
45 CFR
3144210414
45 CFR
3134210413
45 CFR
3124210412
45 CFR
312Elim.4210412
45 CFR
312Rep.4210411
45 CFR
3114210411
45 CFR
305Elim.4210404
45 CFR
3044210404
45 CFR
127425101 nt
45 CFR
124, 126Elim.425103 nts
45 CFR
122, 123Rep.425103
45 CFR
121425102
45 CFR
106425106
45 CFR
105425105
45 CFR
104425104
45 CFR
103Rep.425103
45 CFR
102425102
45 CFR
101425101
45 CFR
128425102 nt
45 CFR
201425111
304Elim.4210403
45 CFR
3034210403
45 CFR
303Elim.4210402
45 CFR
3024210402
45 CFR
302Elim.4210401
45 CFR
3014210401
45 CFR
301Elim.4210401 nt
45 CFR
204425115
203425113
202Rep.425112
1425101 nt
45 CFR