N.H. Code Admin. R. A

Rule

Statute Implemented

Alc 101.01

RSA 541-A:7

Alc 102

RSA 541-A:7

Alc 103.01

RSA 330-C:3, I. through VI. and XI.

Alc 103.02(a), (b) and (c)

RSA 330-C:5, I.; RSA 330-C:22 and 23

Alc 103.02(d)

RSA 330-C:5, VII.

Alc 103.02(e)

RSA 330-C:5, IV.

Alc 103.02(f)

RSA 330-C:5, VI.

Alc 103.03(a)

RSA 330-C:3, VIII.

Alc 103.03(b)

RSA 330-C:3, XIV.

Alc 103.03(c)

RSA 330-C:6

Alc 103.04(a)

RSA 330-C:3, IX.

Alc 103.04(b)

RSA 91-A:2, II.

Alc 103.04(c)

RSA 330-C:3, IX.; RSA 91-A:3

Alc 103.04(d)

RSA 330-C:3, VIII.

Alc 103.05

RSA 330-C:6, VI

Alc 103.05(a)

RSA 91-A:2, II.

Alc 103.05(b)

RSA 541-A:16, I.(b)

Alc 103.06

RSA 91-A:2, II; RSA 91-A:3, III

Alc 103.06(a)

RSA 91-A:2, II.; RSA 91-A:3, III. and RSA 91-A:5

Alc 103.06(b)

RSA 91-A:2, II. and RSA 91-A:3, III.

Alc 103.07

RSA 91-A:2, II; RSA 91-A:3, III

Alc 104.01

RSA 541-A:16, I.(a)

Alc 104.02

RSA 91-A:2, II.; RSA 541-A:16, I.(b)

Alc 201

RSA 541-A:7

Alc 202.01 and Alc 202.02

RSA 541-A:16, I(b)(2)

Alc 202.03

RSA 541-A:31, I

Alc 203.01(a) and (b)

RSA 330-C:28, I. and III.; RSA 541-A:16, I.(b)

Alc 203.01(c)

RSA 330-C:28, I. through VII.

Alc 203.01(d)

RSA 330-C:28, III.; RSA 541-A:16, I.(b)

Alc 204.01

RSA 541-A:16, I.(b)(2)

Alc 204.02

RSA 541-A:30-a, III(k)

Alc 204.03

RSA 541-A:30-a, III(j)

Alc 204.04

RSA 541-A:30-a, III.(b)

Alc 205

RSA 541-A:30-a, III(f)

Alc 206

RSA 541-A:30-a, III(a)

Alc 207

RSA 541-A:16, I(b)(2)

Alc 201.01

RSA 541-A:7

Alc 208.01(a)(1)

RSA 330-C: 29, II.; RSA 541-A:16, I.(b)(2); RSA 541-A:31

Alc 208.01(a)(2)

RSA 541-A:16, I.(b)(2); RSA 541-A:31

Alc 208.01(b)

RSA 330-C: 29, II.; RSA 541-A:16, I.(b)(2); RSA 541-A:31

Alc 208.02

RSA 541-A:30, III.

Alc 208.03

RSA 541-A:30-a, III(b)

Alc 208.04

RSA 541-A:31, V(b), (c) and (d); RSA 541-A:16, I(b)(2)

Alc 208.05(a) and (c)

RSA 541-A:31, VII.

Alc 208.05(b)

RSA 541-A:30, III.

Alc 208.05(a) and (c)

RSA 541-A:31, VII.

Alc 209.01 and 209.02

RSA 541-A:32, I, II and III; RSA 541-A:16, I(b)(2)

Alc 209.03 and Alc 209.04

RSA 541-A:16, I(b)(2)

Alc 210.01

RSA 541-A:30-a, III(h)

Alc 210.02

RSA 541-A:16, I(b)(2)

Alc 211

RSA 541-A:30-a, III(c)

Alc 212.01

RSA 541-A:30-a, III(d) and (e)

Alc 212.02

RSA 541-A:31, IV

Alc 212.03(a)

RSA 541-A:33

Alc 212.03(b) through (f)

RSA 541-A:16, I.(b)(2)

Alc 212.04 and 212.05

RSA 541-A:16, I(b)(2)

Alc 212.06

RSA 541-A:30-a, III(i)

Alc 212.07(a)

RSA 541-A:16, I.(b)(2)

Alc 212.07(b)(1)

RSA 541-A:35

Alc 212.07(b)(2) and (c) through (e)

RSA 541-A:16, I.(b)(2)

Alc 212.07(f)

RSA 541-A:30-a, III.(l)

Alc 212.08

RSA 541-A:16, I(b)(2)

Alc 213.01(a)

RSA 330-C:28, VI.

Alc 213.01(b) and (c)

RSA 541-A:16, I.(b)

Alc 214

RSA 541-A:4; RSA 541-A:16, I(c)

Alc 215

RSA 541-A:11; RSA 541-A:16, I(b)(3)

Alc 215.05

RSA 541-A:11; RSA 541-A:16, I.(b)(3)

Alc 216

RSA 541-A:16, I.(d)

Alc 203.01

RSA 330-C:13, II; RSA 541-A:16, I(b)

Alc 213.01

RSA 541-A:31, V(a); RSA 541-A:38; RSA 541-A:16, I(b)

Alc 217

RSA 541-A:11, VII

Alc 301

RSA 541-A:7

Alc 302.01(a)(1)

RSA 330-C:9, I; RSA 330-C:15, I(h)

Alc 302.01(a)(2)

RSA 330-C:9, I; RSA 330-C:15, I(b)

Alc 302.01(a)(3)a

RSA 330-C:9, I; RSA 330-C:15, I(e)(1)

Alc 302.01(a)(3)b

RSA 330-C:9, I; RSA 330-C:15, I(e)(2)

Alc 302.01(a)(3)c

RSA 330-C:9, I; RSA 330-C:15, I(e)(3)

Alc 302.01(a)(3)d

RSA 330-C:9, I; RSA 330-C:15, I(e)(4)

Alc 302.01(a)(3)e

RSA 330-C:9, I; RSA 330-C:15, I(e)(5)

Alc 302.01(a)(3)f

RSA 330-C:9, I; RSA 330-C:15, I(e)(6)

Alc 302.01(a)(3)g

RSA 330-C:9, I; RSA 330-C:15, I(e)(7)

Alc 302.01(a)(4)

RSA 330-C:9, I; RSA 330-C:15, I(f)

Alc 302.01(b)-(c)

RSA 330-C:9, I; RSA 330-C:15, I(e)

Alc 303.01(a)(1)

RSA 330-C:9, III; RSA 330-C:19, V

Alc 303.01(a)(2)

RSA 330-C:9, III; RSA 330-C:19, II

Alc 303.01(a)(3)

RSA 330-C:9, III; RSA 330-C:19, III

Alc 303.01(a)(4)-(5)

RSA 330-C:9, III; RSA 330-C:19, IV

Alc 303.01(a)(6)

RSA 330-C:9, III; RSA 330-C:19, I

Alc 303.01(a)(7)

RSA 330-C:9, III, XI; RSA 330-C:19, V

Alc 303.01(a)(8)-(10)

RSA 330-C:9, III; RSA 330-C:19, V

Alc 303.01(b)

RSA 330-C:9, III, XIV; RSA 330-C:15, I(e)(4); RSA 330-C:19, V

Alc 303.02 - Alc 303.03

RSA 330-C:9, III; RSA 330-C:19, IV

Alc 304.01

RSA 330-C:9, III; RSA 330-C:19, I

Alc 304.02

RSA 330-C:9, III; RSA 330-C:19, I, V

Alc 304.03 - Alc 304.04(b)

RSA 330-C:9, III; RSA 330-C:19, V

Alc 304.04(c)-(d)

RSA 330-C:9, III; RSA 330-C:19, V; RSA 330-C:20, I, II

Alc 304.04(e)-(h)

RSA 330-C:9, III; RSA 330-C:19, V

Alc 304.05

RSA 330-C:9, III; RSA 330-C:19, V; RSA 541-A:29

Alc 305.01

RSA 330-C:8, II(a); RSA 330-C:9, III, XI

Alc 306.01

RSA 330-C:9, I

Alc 306.02(a)(1)

RSA 330-C:9, I; RSA 330-C:17, III

Alc 306.02(a)(2)

RSA 330-C:9, I; RSA 330-C:15, I(e); RSA 330-C:17, III

Alc 306.02(a)(3)

RSA 330-C:9, I; RSA 330-C:15, I(f); RSA 330-C:17, III

Alc 306.02(a)(4)

RSA 330-C:9, I; RSA 330-C:17, III

Alc 306.02(a)(5)-(6)

RSA 330-C:9, I; RSA 330-C:17, I

Alc 306.02(a)(7)-(8)

RSA 330-C:9, I; RSA 330-C:17, III

Alc 306.02(a)(9)

RSA 330-C:9, I, XI; RSA 330-C:17, II

Alc 306.02(a)(10)

RSA 330-C:9, I; RSA 330-C:17, III

Alc 306.02(b)

RSA 330-C:9, I, XIV; RSA 330-C:17, III

Alc 306.03-Alc 306.05

RSA 330-C:9, I; RSA 330-C:17, I(a)-(b), III

Alc 307

RSA 330-C:8, II(a); RSA 330-C:9, I, XI; RSA 330-C:17, III

Alc 308

RSA 330-C:9, I; RSA 330-C:17, III

Alc 309.01(a)-(b) (4)

RSA 330-C:9, I(a); RSA 330-C:17, I, III

Alc 309.01(b)(5)

RSA 330-C:8, I

Alc 309.01(b)(6)-(8)

RSA 330-C:9, I; RSA 330-C:17, III; RSA 330-C:20

Alc 309.01(b)(9) - Alc 309.02

RSA 330-C:9, I; RSA 330-C:17, III

Alc 310.01(a)

RSA 330-C:9, I(b), (d); RSA 330-C:16, IV

Alc 310.01(b)

RSA 330-C:9, I(b); RSA 330-C:16, I(a)

Alc 310.01(c)

RSA 330-C:9, I(b); RSA 330-C:16, II

Alc 310.01(d)

RSA 330-C:9, I(b); RSA 330-C:16, I(a), IV

Alc 310.01(e)

RSA 330-C:9, I(b); RSA 330-C:16, I(a)

Alc 310.01(f)-(g)

RSA 330-C:9, I(b); RSA 330-C:16, III

Alc 310.01(h)

RSA 330-C:9, I(b); RSA 330-C:16, IV

Alc 310.01(i)

RSA 330-C:9, I(b), XIV; RSA 330-C:17, III

Alc 310.01(j)

RSA 330-C:9, I(b); RSA 330-C:16, IV

Alc 310.02 - Alc 310.03

RSA 330-C:9, I(b); RSA 330-C:16, I, IV

Alc 310.04

RSA 330-C:9, I(b); RSA 330-C:16, I(a)

Alc 310.05

RSA 330-C:9, I(b); RSA 330-C:16, III

Alc 311.01(a)-(b) (2)

RSA 330-C:9, I(b), (d), XI; RSA 330-C:16, IV

Alc 311.01(b)(3)

RSA 330-C:8, II(a); RSA 330-C:9, I(b), XI

Alc 311.01(c)

RSA 330-C:9, I(b), (d), XI; RSA 330-C:16, IV

Alc 311.01(d)

RSA 330-C:8, II(a); RSA 330-C:9, I(b), XI

Alc 312

RSA 330-C:9, I; RSA 330-C:21

Alc 313.01, intro., (a), (b)

RSA 330-C:9, I(a)-(b); RSA 330-C:16, IV; RSA 330-C:17, III

Alc 313.01(c)

RSA 330-C:8, IV; RSA 330-C:9, I(a)-(b); RSA 330-C:16, IV; RSA 330-C:17, III

Alc 313.01(d)

RSA 330-C:8, II(c); RSA 330-C:9, IV; RSA 330-C:20, I

Alc 313.02-Alc 313.04, intro. and (a)

RSA 330-C:9, I(a)-(b); RSA 330-C:16, IV; RSA 330-C:17, III

Alc 313.04(b)-(c)

RSA 330-C:9, I(a)-(b); RSA 330-C:16, IV; RSA 330-C:17, III;

Alc 313.04(d) - Alc 313.12

RSA 330-C:9, I(a)-(b); RSA 330-C:16, IV; RSA 330-C:17, III

Alc 313.13

RSA 330-C:9, I(a)-(b); RSA 330-C:16, IV; RSA 330-C:17, III; RSA 541-A:29

Alc 314.01, intro. and (a)

RSA 330-C:9, V-a; RSA 330-C:18, I

Alc 314.01(b)

RSA 330-C:9, V-a; RSA 330-C:18, II, III

Alc 314.01(c)

RSA 330-C:9, V-b; RSA 330-C:18, IV

Alc 314.01(d)

RSA 330-C:9, V-a; RSA 330-C:18, V

Alc 314.01(e)

RSA 330-C:9, XI; RSA 330-C:18, VI

Alc 314.02

RSA 330-C:9, V-a; RSA 330-C:18, II, III

Alc 314.03

RSA 330-C:9, V-b; RSA 330-C:18, IV

Alc 314.04

RSA 330-C:9, V-a; RSA 330-C:18, V

Alc 315.01

RSA 330-C:8, II(a); RSA 330-C:9, VI, XI; RSA 330-C:18, VI

Alc 316.01, intro., (a), (b)

RSA 330-C:9, V-a; RSA 330-C:18, VII

Alc 316.01(c)

RSA 330-C:8, I; RSA 330-C:18, VII

Alc 316.01(d)

RSA 330-C:8, II(c); RSA 330-C:18, VII; RSA 330-C:20, I

Alc 316.02 - Alc 316.03

RSA 330-C:9, V-a; RSA 330-C:18, VII

Alc 316.04 intro. and (a)

RSA 330-C:9, V-a; RSA 330-C:18, VII; RSA 330-C:20, I

Alc 316.04(b)

RSA 330-C:9, V-a; RSA 330-C:18, VII; RSA 330-C:20, II

Alc 316.04(c)

RSA 330-C:9, V-a; RSA 330-C:18, VII

Alc 316.04(d)

RSA 330-C:9, V-a; RSA 330-C:18, II, III, VII

Alc 316.04(e)-(f)

RSA 330-C:9, V-a; RSA 330-C:18, V, VII

Alc 316.05

RSA 330-C:9, V-a; RSA 330-C:18, II-III, VII

Alc 316.06

RSA 330-C:9, V-a, V-b; RSA 330-C:18, V, VII

Alc 316.07

RSA 330-C:9, V-a; RSA 330-C:18, VII; RSA 541-A:29

Alc 317

RSA 330-C:8; RSA 330-C:9, IV

Alc 401.01

RSA 541-A:7

Alc 402.01

RSA 330-C:9, I, III; RSA 330-C:22

Alc 403.01

RSA 330-C:9, I, III; RSA 330-C:22

Alc 403.02

RSA 330-C:9, I, III; RSA 330-C:22

Alc 403.03

RSA 330-C:9, I, III; RSA 330-C:22

Alc 403.04

RSA 330-C:9, I, III; RSA 330-C:22

Alc 404.01

RSA 330-C:9, V-b

Alc 404.02

RSA 330-C:9, V-a

Alc 404.03

RSA 330-C:9, V-b

Alc 404.04

RSA 330-C:9, V-b

Alc 404.05

RSA 330-C:9, V-b

Alc 405.01

RSA 330-C:9, V-b; RSA 330-C:11, II

Alc 405.02

RSA 330-C:9, V-b

Alc 405.03

RSA 330-C:9, V-a

Alc 405.04

RSA 330-C:9, V-b

Alc 405.05

RSA 330-C:9, V-b

Alc 405.06

RSA 330-C:9, V-b

Alc 406.01

RSA 330-C:9, V-b; RSA 330-C:10, II

Alc 406.02

RSA 330-C:9, V-a

Alc 406.03

RSA 330-C:9, V-b

Alc 406.04

RSA 330-C:9, V-b

Alc 406.05

RSA 330-C:9, V-b

Alc 407.01

RSA 330-C:9, V-a

Alc 407.02

RSA 330-C:9, V-a

Alc 408.01

RSA 330-C:9, XIII; RSA 330-C:10, II; RSA 330-C:11, II

Alc 408.02

RSA 330-C:9, XIII; RSA 330-C:10, II; RSA 330-C:11, II

Alc 408.03

RSA 330-C:9, XIII; RSA 330-C:10, II; RSA 330-C:11, II

Alc 409.01

RSA 330-C:9, VIII; RSA 330-C:24

Alc 409.02

RSA 330-C:9, VIII; RSA 330-C:24

Alc 409.03

RSA 330-C:9, VIII; RSA 330-C:24

Alc 409.04

RSA 330-C:9, V; RSA 330-C:24

Alc 409.05

RSA 330-C:9, III; RSA 330-C:24

Alc 410.01

RSA 541-A:16, I (b) intro.; RSA 330-C:24

Alc 411.01

RSA 330-C:9, I, III

Alc 412.01

RSA 541-A:16, I(b) intro.; RSA 330-C:22, V

Alc 413.01

RSA 330-C:9, IX, X; RSA 330-C:27

Alc 413.02

RSA 330-C:9, IX, X; RSA 330-C:27

Alc 413.03

RSA 330-C:9, IX, X; RSA 330-C:27

Alc 413.04

RSA 330-C:9, IX, X; RSA 330-C:27

Alc 414.01

RSA 330-C:9, II; RSA 330-C:23

Alc 414.02

RSA 330-C:9, II; RSA 330-C:23

Alc 415.01

RSA 330-C:8; RSA 330-C:9, IV

Alc 501.01

RSA 330-C:9, VII

Alc 502.01

RSA 330-C:9, VII

Notes

N.H. Code Admin. R. A

State regulations are updated quarterly; we currently have two versions available. Below is a comparison between our most recent version and the prior quarterly release. More comparison features will be added as we have more versions to compare.


No prior version found.