topic: education

Meyer v. State of Nebraska 262 U.S. 390 (1923)

Pierce v. Society of Sisters 268 U.S. 510 (1925)

Missouri ex rel. Gaines v. Canada 305 U.S. 337 (1938)

Minersville School District v. Board of Education 310 U.S. 586 (1940)

West Virginia State Board of Education v. Barnette 319 U.S. 624 (1943)

Everson v. Board of Education of the Township of Ewing 330 U.S. 1 (1947)

Illinois ex rel. McCollum v. Board of Education of School District 333 U.S. 203 (1948)

Sweatt v. Painter 339 U.S. 629 (1950)

McLaurin v. Oklahoma State Regents 339 U.S. 637 (1950)

Adler v. Board of Education of City of New York 342 U.S. 485 (1952)

Zorach v. Clauson 343 U.S. 306 (1952)

Brown v. Board of Education 347 U.S. 483 (1954)

Bolling v. Sharpe 347 U.S. 497 (1954)

Brown v. Board of Education 349 U.S. 294 (1955)

Slochower v. Board of Higher Education of New York City 350 U.S. 551 (1956)

Barenblatt v. United States 360 U.S. 109 (1959)

Shelton v. Tucker 364 U.S. 479 (1960)

Engel v. Vitale 370 U.S. 421 (1962)

School District of Abington Township, Pennsylvania v. Schempp 374 U.S. 203 (1963)

Keyishian v. Board of Regents 385 U.S. 589 (1967)

Green v. County School Board of New Kent County 391 U.S. 430 (1968)

Maryland v. Wirtz 392 U.S. 183 (1968)

Board of Education v. Allen 392 U.S. 236 (1968)

Epperson v. Arkansas 393 U.S. 97 (1968)

Tinker v. Des Moines Independent Community School Dist. 393 U.S. 503 (1969)

Hadley v. Junior College District of Metropolitan Kansas City 397 U.S. 50 (1970)

Swann v. Charlotte-Mecklenburg Board of Education 402 U.S. 1 (1971)

North Carolina State Board of Education v. Swann 402 U.S. 43 (1971)

Lemon v. Kurtzman 403 U.S. 602 (1971)

Wisconsin v. Yoder 406 U.S. 205 (1972)

Grayned v. City of Rockford 408 U.S. 104 (1972)

Board of Regents of State Colleges v. Roth 408 U.S. 564 (1972)

Perry v. Sindermann 408 U.S. 593 (1972)

San Antonio Independent School District v. Rodriguez 411 U.S. 1 (1973)

Keyes v. School District No. 1, Denver, Colorado 413 U.S. 189 (1973)

Lau v. Nichols 414 U.S. 563 (1974)

Cleveland Board of Education v. LaFleur 414 U.S. 632 (1974)

Milliken v. Bradley 418 U.S. 717 (1974)

Goss v. Lopez 419 U.S. 565 (1975)

Ingraham v. Wright 430 U.S. 651 (1977)

Milliken v. Bradley 433 U.S. 267 (1977)

Regents of the Univ. of Cal. v. Bakke 438 U.S. 265 (1978)

Ambach v. Norwick 441 U.S. 68 (1979)

Stone v. Graham 449 U.S. 39 (1980)

Widmar v. Vincent 454 U.S. 263 (1981)

Plyler v. Doe 457 U.S. 202 (1982)

Board of Educ. v. Pico 457 U.S. 853 (1982)

Mississippi University for Women v. Hogan 458 U.S. 718 (1982)

Bob Jones Univ. v. United States 461 U.S. 574 (1983)

Mueller v. Allen 463 U.S. 388 (1983)

Allen v. Wright 468 U.S. 737 (1984)

New Jersey v. T.L.O. 469 U.S. 325 (1985)

Wallace v. Jaffree 472 U.S. 38 (1985)

School District v. Ball 473 U.S. 373 (1985)

Aguilar v. Felton 473 U.S. 402 (1985)

Wygant v. Jackson Board of Education 476 U.S. 267 (1986)

Bethel School Dist. No. 403 v. Fraser 478 U.S. 675 (1986)

Edwards v. Aguillard 482 U.S. 578 (1987)

Hazelwood School Dist. v. Kuhlmeier 484 U.S. 260 (1988)

Missouri v. Jenkins 495 U.S. 33 (1990)

Franklin v. Gwinnett County Public Schools 503 U.S. 60 (1992)

Freeman v. Pitts 503 U.S. 467 (1992)

Lee v. Weisman 505 U.S. 577 (1992)

United States v. Fordice 505 U.S. 717 (1992)

Lamb's Chapel v. Center Moriches Union Free School District 508 U.S. 384 (1993)

United States v. Lopez 514 U.S. 549 (1995)

Rosenberger v. Rector & Visitors of the University of Virginia 515 U.S. 819 (1995)

Santa Fe Independent School Dist. v. Doe 530 U.S. 290 (2000)

Mitchell v. Helms 530 U.S. 793 (2000)

Zelman v. Simmons-Harris 00-1751 (2002)

Board of Ed. of Independent School Dist. No. 92 v. Earls 01-332 (2002)