topic: fourth amendment

Olmstead v. United States 277 U.S. 438 (1928)

Mapp v. Ohio 367 U.S. 643 (1961)

Terry v. Ohio 392 U.S. 1 (1968)

Schneckloth v. Bustamonte 412 U.S. 218 (1973)

United States v. Calandra 414 U.S. 338 (1974)

Communist Party of Indiana v. Whitcomb 414 U.S. 441 (1974)

United States v. Watson 423 U.S. 411 (1976)

South Dakota v. Opperman 428 U.S. 364 (1976)

Delaware v. Prouse 440 U.S. 648 (1979)

Brown v. Texas 443 U.S. 47 (1979)

United States v. Mendenhall 446 U.S. 544 (1980)

Washington v. Chrisman 455 U.S. 1 (1982)

United States v. Ross 456 U.S. 798 (1982)

Illinois v. Gates 462 U.S. 213 (1983)

Oliver v. United States 466 U.S. 170 (1984)

Florida v. Meyers 466 U.S. 380 (1984)

United States v. Leon 468 U.S. 897 (1984)

Massachusetts v. Sheppard 468 U.S. 981 (1984)

New Jersey v. T.L.O. 469 U.S. 325 (1985)

California v. Carney 471 U.S. 386 (1985)

New York v. Class 475 U.S. 106 (1986)

California v. Ciraolo 476 U.S. 207 (1986)

California v. Greenwood 486 U.S. 35 (1988)

Skinner v. Railway Labor Executives' Association 489 U.S. 602 (1989)

Michigan Dep't of State Police v. Sitz 496 U.S. 444 (1990)

Florida v. Bostick 501 U.S. 429 (1991)

Ohio v. Robinette 519 U.S. 33 (1996)

Maryland v. Wilson 519 U.S. 408 (1997)

Wilson v. Layne 526 U.S. 603 (1999)

Florida v. J.L. 529 U.S. 266 (2000)

Board of Ed. of Independent School Dist. No. 92 v. Earls 01-332 (2002)

United States v. Drayton 01-631 (2002)

******** 99-1030 (2000)

******** 99-1408 (2001)

******** 99-8508 (2001)