Cправа №187/1459/15к (Case No. 187/1459/15к)

The complainant visited the gynecologist for an abortion. In the process, the doctor damaged the complainant’s uterus, bladder, and intestines. The complainant needed surgery to repair the damage and lost the ability to bear children. During the court hearing, the State’s forensic medical examiner found that the doctor did not violate medical protocols. The examiner also found that the doctor's actions did not cause the complainant’s organ damage, and that the accident occurred due to the peculiarities of the complainant’s body. The court of first instance found the doctor not guilty, taking into account the doctor's impressive professional qualifications. The prosecutor filed an appeal, but later refused to continue because of insufficient evidence of the doctor’s guilt. This case is important because it shows the difficulty in gathering evidence in criminal cases related to abortion and the protection of women's reproductive rights. One of the reasons for this is the lack of an independent forensic medical examination in Ukraine, as well as falsification of medical documentation.

Скаржниця звернулася до гінеколога для проведення аборту. При цьому лікар пошкодила скаржниці матку, сечовий міхур і кишечник. Скаржниця потребувала операції, щоб усунути пошкодження, і вона втратила здатність народжувати дітей. Під час судового засідання державна судово-медична експертиза встановила, що лікар не порушував медичних протоколів. Експерт також встановив, що дії лікаря не спричинили ушкодження органів скаржника, а нещасний випадок стався через особливості організму скаржника. Суд першої інстанції визнав лікаря невинним, враховуючи високу професійну кваліфікацію лікаря. Прокурор подав апеляцію, але пізніше відмовилася підтримувати обвинувачення через брак доказів провини лікаря. Цей випадок важливий, оскільки показує складність збору доказів у кримінальних справах щодо абортів та захисту репродуктивних прав жінок. Однією з причин цього є відсутність в Україні незалежної судово-медичної експертизи, а також фальсифікація медичної документації.

Year 

2016

Avon Center work product