Exclusion of women from the legal profession in the United States of America, the United Kingdom and South Africa

This memorandum provides a brief overview of the key statutes, cases, and legal arguments that sanctioned the exclusion of women from the bar and, by extension, the bench, in the United States of America, the United Kingdom, and South Africa.

Hierdie memorandum bied 'n kort oorsig van die belangrikste wette, sake en regsargumente wat die uitsluiting van vroue van die bar en, ter aanvulling, van die raad in die Verenigde State van Amerika, die Verenigde Koninkryk en Suid-Afrika goedgekeur het.

Year 

2012

Avon Center work product 

ID 

683