L. prieš Lietuvą (L. v. Lithuania)

The applicant was born a female and given a female name; however, recognizing his gender as male, he underwent partial gender reassignment treatment and changed his name. Further process was halted since the Parliament had not passed legislation regulating full gender-reassignment treatment, and no transsexual rights were implemented for the following four years. This created issues for the applicant, such as applying for jobs, loans, seeking medical treatment, and crossing the border. The ECtHR ruled that the State’s failure to enact relevant legislation violated the right to private and family life (Article 8) and awarded pecuniary and non-pecuniary damages.

Gimusio pareiškėjo lytis buvo įregistruota kaip mergaitės ir jam buvo suteiktas moteriškas vardas. Tačiau, pripažindamas savo lytį kaip vyro, jis atliko dalinę lyties pakeitimo operaciją ir pakeitė savo vardą. Tolesnis procesas buvo sustabdytas, nes Lietuvos Respublikos Seimas nepriėmė teisės aktų, reglamentuojančių lyties keitimo sąlygų ir tvarkos. Taip pat, byloje paminėta, jog per ketverius metus nuo civilinio kodekso nuostatų įsigaliojimo nebuvo įgyvendintos transseksualų teisės. Tai sukėlė problemų pareiškėjui, ypač kreipiantis dėl darbo, paskolos, gydymo ir kertant sieną. EŽTT nusprendė, kad valstybės nesugebėjimas priimti atitinkamų teisės aktų pažeidė pareiškėjo teisę į privatų ir šeimos gyvenimą bei priteisė pareiškėjui turtinę ir neturtinę žalą. Vertimas lietuvių kalba: http://lrv-atstovas-eztt.lt/uploads/L._2007_sprendimas.pdf

Year 

2007

Avon Center work product