M. v. The State

Primary tabs

A man in South Africa was convicted of raping his adopted daughter over the course of a sexually abusive relationship that lasted several years and was sentenced to 15 years in prison. The judge overruled claims that the victim had given consent, holding that the victim’s lack of resistance did not qualify as active consent. Furthermore, the judge held that that the perpetrator had knowingly employed sexual grooming techniques to leverage the victim into sexual acts. In refuting the perpetrator’s claims that he believed the victim to be consenting, the judge in this case took an important step in defending victim’s rights and acknowledging the complicated power dynamics that often underlie sexual crimes. This case opens the path for victims of similarly complex patterns of sexual abuse to come forward and claim their rights, providing vital recourse for the many victims of sexual crimes in South Africa.

'n man in Suid-Afrika is skuldig bevind aan die verkragting van sy aangenome dogter oor die verloop van 'n seksueel beledigende verhouding wat 'n paar jaar geduur het en was tot 15 jaar in die tronk gevonnis. Die regter het die beweerings dat die slagoffer toestemming gegee het, van die hand gewys en gesê dat die slagoffer se gebrek aan weerstand nie as aktiewe toestemming kwalifiseer nie. Verder het die regter ook bevind dat die oortreder willens en wetens seksuele versorging tegnieke gebruik om die slagoffer in seksuele dade te hefboom. In die weerlê van die oortreder se eise dat hy geglo het dat die slagoffer toestemming gegee het, het die regter in hierdie geval 'n belangrike stap ter verdediging van slagoffers se regte geneem en het erkenning gegee aan die ingewikkelde krag dinamika wat dikwels agter seksuele misdade lê. Hierdie saak maak die pad oop vir slagoffers van soortgelyke komplekse patrone van seksuele mishandeling om vorentoe te kom en aanspraak te maak op hul regte, wat belangrike beroep bied vir die talle slagoffers van seksuele misdade in Suid-Afrika.

Year 

2013

Avon Center work product 

ID 

757