Sexual Offences Act

The Sexual Offences Act recognizes in its preamble that women are particularly vulnerable to becoming victims of sexual offences, particularly adult prostitution. The Act prohibits prostitution, the operation of brothels, and other activities related to prostitution and brothel-keeping.

Seksuele Oortredings Wet (1998)

Seksuele teistering, Seksuele geweld en verkragting, Mensehandel​

Die Seksuele Oortredings Wet erken in die aanhef dat vrouens veral kwesbaar is om slagoffers te word vir seksuele misdrywe, veral volwassenes prostitusie. Die Wet verbied prostitusie, die bedryf van bordele, en ander aktiwiteite wat verband hou met prostitusie en bordeelhouding.

Year 

1998

Avon Center work product