Naidoo v. Minister of Police

The plaintiff attempted to bring a charge of assault against her former husband under the Domestic Violence Act of 1998 (“the DVA”). She was incorrectly advised by a police officer that she required a protection order from the Magistrate Court before she could receive police assistance. She was then told by a second officer that her former husband would bring a similar charge of assault against her if she persisted. The plaintiff, along with her former husband, was arrested. She filed a claim for damages against, inter alia, the Minister of Police, arguing that (i) the officials involved were acting in the course and within the scope of their employment and (ii) the Minister of Police was vicariously liable for failing to comply with the DVA. The court agreed that the DVA requires the police to assist and provide the maximum protection possible to victims of domestic abuse.

Die eiseres het probeer om 'n klag van aanranding teen haar voormalige man onder die Wet op Huishoudelike Geweld van 1998 ("Die DVA") te bring. 'n Polisiebeampte het haar verkeerdelik aanbeveel dat sy 'n beskermingsbevel van die Landdroshof moes kry voordat sy polisiehulp kon ontvang. 'n Tweede polisiebeampte het vir haar gesê dat haar voormalige man 'n soortgelyke klag van aanranding teen haar sou bring as sy aanhou met haar klagte. Die eiseres, asook haar voormalige man, was gearresteer. Sy het 'n eis vir skadevergoeding teen, onder andere, die Minister van Polisie ingedien en het aangvoer dat (i) die betrokke beamptes volgens en binne die bestek van hul werk opgetree het en (ii) die Minister van Polisie onmiddellik aanspreeklik was vir die versuiming om die DVA te volg. Die hof het saamgestem dat die DVA vereis dat die polisie hulp en die maksimum moontlike beskerming vir slagoffers van huishoudelike mishandeling moet gee.

Year 

2015

Avon Center work product